لیلیپادز¸ وینسنت کالبات

بسیاریافراد از روی دست یکدیگر کپی می کنند. آنچه جذاب است¸ آن است که ما علیرغم این تقلید ها بر اساس ایده های یکدیگر عمل می کنیم. یعنی اختراع وابتکار پشت اختراع و ابتکار. سال ها پیش برج هایی وجود داشتند که از روی یکدیگر تقلید شده بودند. بسیاری از آنها حتی از نظر ارتفاع هم به یکدیگر شبیه بودند. نکته جالب آن است که ما امروزه می توبرج ها را حتی در پروژه های کوچک تر شاهد باشیم. در شهر هیرلین یک ساختمان مسکونی توسط ماکانو طراحی شده که متشکل از دو برج به هم چسبیده به نظر می رسد. در لاهه یک ساختمان اداری توسط شرکت اوما طراحی شده که طبقات فوقانی آن به هم متصل شده اند و در فضای ایجاد شده می توان شاهد وجود فروشگاه های ورزشی و کافه تریا های زیادی بود. امروزه ما شاهد طرح های بیشتری هستیم.
اینجا نیز می توان ابتکار را پشت سر ابتکار شاهد بود. لیلیپادز ساختمانی مدور است که توسط وینسنت کالبات طراحی و ساخته شده است. طراحی این اثر به گونه ای است که بینندگان فکر می کنند برای استفاده در آب طراحی شده است. علیرغم شناور بودن این مجتمع¸ وزن آن برای تثبیت و نگهداری آن کافیاست. اینها در واقع سازه هایی که حتی می توانند در آب های آزاد دربرابر طوفان های شدید¸ مقاومت خوبی داشته باشند. آیا این دلیل آن است که چرا این سازه دارای زوایای مختلف است؟ این سازه از قطعات کوچک زیادی ساخته شده است.
در مرکزاین بنایکستون بزرگبنا شدهکه شاید درنگانخستفاقد جزابیت و اثر بخشی به نظر برسد. اما در واقع همین ستون نقش بسزایی در سر پا نگه داشتن این بنا دارد. کالبات معتقد است که "طراحی این بنا¸ نوعی پاسخ به گرم شدن زمین است. از آنجا که سطح آب دریا ها در حال افزایش است¸ مناطق کم ارتفاع در جهان به تدریج غرق می شوند. بنابراین باید با ساخت طرح ها و بنا های شناور به جنگ دریا رفت."
کالبات طبق محاسباتی که انجام داده¸ معتقد است: مردم هلند 8 درصد اراضی خود را در اثر پیشروی آب از دستخواهند داد.
بنابراین آنها نیز باید به طرح های شناور روی بیاورند. این بلند پروازانه ترین طرحی است که تا کنون در راستای مقابله با اثرات گلخانه ای گرم شدن زمین به اجرا در آمده است. این ساختمان که بیانگر یک شهر شناور است. اما وافعا می توان یک تمدن شناور را آفرید؟ وینسنت کالبات به روشنی به این پرسش پاسخ نمی دهد هرچند که معتقد است می تواند از این راه به قدرت زیادی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی دست یافت.

هیچ نظری موجود نیست: