تقويم ايراني

تاريخچه فشرده گاهنامه هجري خورشيدي

سابقه شناخت گاه شماري در جهان به بيش از ده هزار سال پيش مي رسد.
داشتن حساب سال و فصل دردانه افشاندن و برداشت محصول از كارهاي اساسي و نخستين كشاورزي است. مردمان ساكن سواحل شرقي مديترانه، سواحل رودخانه هاي نيل، دجله و فرات، كارون و سند چون فينيقي ها، مصري ها، سومري ها، بابلي ها، ايلامي ها و ايرانيان از اولين كساني بودند كه حساب سال و روز و فصل و حتي ايام كبيسه را مي شناختند.
قدمت تقويم خورشيدي ايراني به چند هزار سال پيش مي رسد. پس از شكست ساسانيان از اعراب تا چندي در آن اختلالاتي پيش آمد و برخي از نكات ظريف آن به فراموشي سپرده شد.
توسعه قلمرو وسيع حكومت اسلامي و نياز به اداره آن و وصول ماليات كه بستگي اساسي به برداشت محصول و اطلاع دقيق از آغاز و پايان فصول داشت، مورد توجه خلفاي مسلمان قرار گرفت و از اين رو به ايرانيان و تقويم آنان روي آوردند.
چون پس از چند صد سال محاسبه ايام به نحو شايسته اجرا نمي گرديد و "پنجه" و "اورداد" كه همان "كبيسه ها" باشد به طور كامل حساب نمي شد و در نتيجه ايام نوروز دچار كاستي ها و نوساناتي مي شد.
در صده پنجم هجري خورشيدي (قرن 11 ميلادي) بوسيله عمرخيام و همكاري تني چند از منجمين نامدار ايراني و به دستور ملكشاه سلجوقي در آن اصلاحاتي انجام گرفت و به "تقويم جلالي" مشهور گشت و منبا تقويم رسمي كشور ايران گرديد.
مبدا اين تقويم اول بهاريست كه حضرت محمد (ص) از مكه به مدينه هجرت نمودند مقدار متوسط هر سال آن 365/2422 روز يا حدود 365 روز و 5 ساعت و 48 دقيقه و 46 ثانيه است.
هر سال خورشيدي به 12 برج فلكي تقسيم گرديد كه روزهاي آن متغير بود كه شامل: حمل 30روز، ثور 31 روز، جوزا 32 روز، سرطان 31 روز، اسد 31 روز، سنبله 31 روز، ميزان 31 روز، عقرب 30 روز، قوس 29 روز، جدي 30 روز، دلو 29 روز و حوت 30 روز.
اين تقويم براي كارهاي اداري و عرفي بكار مي رفت و تقويم هجري قمري براي امور مذهبي، تا اينكه در تاريخ 11 فروردين 1304 خورشيدي برابر با 6 رمضان سال 1343 قمري و برابر با 31 مارس سال 1925 ميلادي قانوني از مجلس گذشت و طبق آن قانون، اسامي برج هاي فلكي به ماه هاي پارسي تبديل شد.
طريقه تبديل سال شمسي به سال ميلادي و برعكس:
1-سال هجري شمسي به ميلادي:
از روز اول فروردين (21 مارس) تا 10 دي (آخر دسامبر) عدد 621 به سال خورشيدي اضافه شود. از روز 11 دي (اول ژانويه) تا آخر اسفند (20 مارس) عدد 622 به سال خورشيدي اضافه شود.
2-سال ميلادي به هجري شمسي:
از روز اول ژانويه (11 دي) تا 20 مارس (آخر اسفند) عدد 622 از سال ميلادي كم مي شود. از روز 21 مارس (اول فروردين) تا آخر دسامبر (10 دي) عدد 621 از سال ميلادي كم شود.
طريقه تبديل سال هجري قمري به سال هجري شمسي
به علت كوتاه تر بودن سال هاي هجري قمري از سال هاي هجري شمسي، بطور تقريب هر 30 سال ، يك سال و در هر 100 سال، 3 سال، و در هر 1000 سال 30 سال تقويم هجري قمري از تقويم هجري شمسي جلو مي افتد، پس اگر بر مبناي همين اعداد، بطور تقريب از تاريخ هجري قمري مورد نظر كم كنيم تاريخ هجري شمسي بدست مي آيد.
سال 1350 هجري قمري برابر با كدام سال هجري شمسي است؟
اعداد 30 و 9 و 1 را ( به ترتيب براي سال هاي 100 و 300 و 50) با هم جمع مي كنيم كه نتيجه آن 40 مي شود و عدد 40 را از 1350 هجري قمري كسر مي كنيم كه سال 1310 هجري شمسي بدست مي آيد.
1310 هجري شمسي=1350 هجري قمري

هیچ نظری موجود نیست: