* نگاه
من ماندم و شعر تازه ات را خواندم
صد پنجره اشك برغمت افشاندم
وقتي كه همه به سوي شب مي رفتند
در خط مقدم نگاهت ماندم...

* بيد
درخت بيد بيدم كنج بيشه
تراشيدن مرا باضرب تيشه
تراشيدن مرا قليون بسازن
كه آتش بر سرم باشه هميشه...

* با رفتن تو
با رفتن تو عمر زمين كمتر شد
از فرط غمت چشم خدا هم تر شد
در خاطره بهار بي بودن تو
صد باغ گل محمدي پرپر شد...

* قناري
دلت از غصه لبريز قناري
بهارت رنگ پاييز قناري
نخون اينجا، اگر اينجا بخوني
پر و بال تو ميريزه قناري...

* زير باران
من آواره ترين بي خانمان ام
غم عشق و جنون شد آب و نانم
برايم سفره اشكي مهياست
كه آنرا زير باران مي تكانم...

* تب گندم
دلم مي خواست عمري گم بمانم
شبيه تك تك مردم بمانم
ولي شعر آمد و هواي من شد
نشد دور از تب گندم بمانم...

* گل سرخ
گل سرخ و دلم هم سرنوشتند
كه ما را با گل مجنون سرشتند
در اين جغرافيا تاريخ ما را
كنار تربت ليلي نوشتند...

* لبخند
لبخند زدي بهار بي تاب شكفت
يك پنجره روبروي مهتاب شكفت
آن لحظه كه چشمه از نگاهت جوشيد
احساس فرو خفته مرداب شكفت...

* ستاره
گفتم كه تو اي ستاره برمي گردي
هر لحظه به يك اشاره برمي گردي
بيچاره دلم خيال مي كرد كه تو
با خواهش من دوباره بر مي گردي...

* حرف بزن
لب وا كن و از اقاقيا حرف بزن
از پنجره ها، آينه ها حرف بزن
من بغض هزار ساله دارم در خود
يك لحظه به ديدنم بيا حرف بزن...

* زندگي
برگرد كه عشق تشنه كام من و توست
پر شور ترين قصه به نام من و توست
از تلخي ايام چرا شكوه كنيم
شيريني زندگي به كام من و توست...

* ديدار
اگر به ديدار تو بيايم
سنگ ها آب مي شوند
و دريا همه جغرافياي دلم را فرا مي گيرد...

* سوال
نه گريه ام نه خواب سبز يك پروانه
از نفس هاي سرد انتهاي تقويم با تو طلوع كرده ام
بخوان و بپرس:" دوستم داري...؟"

* گل
كاش مي شد بكشم دست به پيشاني گل
يا كه يك شب بروم باز به مهماني گل
بايد امشب به تن باغچه آبي بزنم
تا مگر دست دهد صحبت پنهاني گل
باد بر دوش تن زخمي گل را مي برد
آه از رنج من و بي سر و ساماني گل...

* نگاه
نگاهت آسمانم بود و گم شد
دو چشمت سايبانم بود و گم شد
به زير آسمان در سايه تو
جهان در ديدگانم بود و گم شد...

هیچ نظری موجود نیست: