در اين قسمت براي شما عزيزان عكس هايي از اطراف شهر حسن آباد فشافويه گذاشتم تا دنياي بيكران اينترنت از اين مناظر ديدني بي نصيب نماند. من مطمئن هستم كه اكثر شما شايد هم همهشما اين مناطق را نديده باشيد، من هم تا آبان ماه سال 87 نديده بودم تا اينكه به اتفاق دوستان جاده كنار دانشگاه را ادامه داديم تا از مناطق هم ديدن كرده باشيم، البته اگر هم دانشگاهي من باشيد مي دونيد كه ابتداي اين جاده به جاده قديم قم وصل مي شود و انتهاي آن معلوم نيست و فكر مي كنم از استان سمنان و اگر هم ادامه بديم به خراسان و از اون طرف شايد به كشورهاي همسايه برسيم.
بگذريم، ما هم حدود نيم ساعت تا چهل و پنج دقيقه با ماشين به راه خودمون ادامه داديم تا اينكه بعد از گرفتن چند تا عكس و ديدن چند ده و مردم اونجا برگشتيم. به هر حال اميدوارم كه از اين عكس ها لذت كافي رو ببريد.هیچ نظری موجود نیست: