اوگادرو (1856-1776)
عمده شهرت اين فيزيكدان زائيده قانوني است كه در فيزيك بنام قانون اوگادرو معروف است.

ارشميدس (587-212)
او منجنيق هاي شگفت آوري براي دفاع از سرزمين خود اختراع كرده بود كه سودمند بود. او توانست سطح و حجم جسم هايي مانند كره، استوانه و مخروط را حساب كند.

اديسون(1931-1847)
تلگراف، فونوگراف، ميكروفون، چراغ برق و لاستيك مصنوعي از اختراعات اوست. اين مخترع بزرگ از ناشنوايي رنج مي برد. اديسون دوبار ازدواج كرد و پنج فرزند داشت كه يكي از آنها حاكم شهر نيوجرسي شد. تعداد اختراعات او كه به ثبت رسيده 2500 مي باشد.

اقليدس
قضيه اقليدس درباره نامحدود بودن سلسله اعداد اول بدون ترتيد از شاهكارهاي استدلال رياضي است. الگوريتم اقليدس نيز روشي است در رياضي او ثابت كرد.

ژرژ سيمون اهم
كشف وي در فيزيك به نام قانون اهم معروف است.

انيشتين(1955-1879)
بزرگترين فيزيكدان جهان است. تئوري او درباره نسبيت شهرت عظيم دارد. او در كارهاي سياسي بخصوص مسائل صهيونيست فعاليت داشت و نامه اي به روزولت نوشت و باني شروع تحقيقات اتمي شد.

فن براون
در سال 1912 بدنيا آمد. او در 18 سالگي موشكي را به ارتفاع 200 متري پرتاب كرد و بعد با پايگاه نظامي قرارداد منعقد كرد و در هفتم سپتامبر 1944 موشكي را به هوا پرتاب كردو سپس در مايلند آمريكا شروع به كار كرد و اولين قمر مصنوعي را به فضا پرتاب كرد.

برتوله(1822-1748)
قانون تجزيه مضاعف را كه بنام برتوله مشهور است كشف كرد. با ناپلئون به مصر رفت و اكتشافات مهمي بدست آورد. قانون سفيد كردن چلوار و تصفيه آب بوسيله زغال و باروت كلرات از كشفيات اوست.

پاسكال(1661-1622)
او در 16 سالگي كتابي درباره مقاطع مخروطي نگاشت و در 18 سالگي موفق به اختراع ماشين شد.

رونتگن(1923-1845)
وي موفق به اخذ مدرك دكترا در رشته فيزيك گرديد. مطالعات او بيشتر درباره الكتريسيتهو نور و گرما بود. بالاخره موفق به كشف اشعه ايكس شد.

ژول
وي به مطالعه درباره مغناطيس و الكتريسيته پرداخت و در سال 1838 يك موتور الكتريكي اختراع كرد و در صدد برآمد كه ميزان جريان الكتريسيته در سيمي را حساب كند و به اين طريق توانست قانون مشهوري را به نام قانون ژول بيان كند.

پير فرما
كتابي در مورد هندسه به نام مكان هاي سطح و حجم نوشت. متاب ديگري به نام ماگزيموم و مينيموم ها نوشت. فرما را پايه گذار دانش حساب ديفرانسيل و آناليز مي دانند.

كاونديش(1810-1731)
او در علم شيمي صاحب اكتشافات مهمي شد و سرانجام توانست با عمل ضرب مختصري وزن زمين را معين كند.

كلر دويل(1884-1818)
بسيار از اكتشافات وي درباره عمل حرارت هاي قوي است كه در فلزكاري به كار مي رود. او سه فلز كمياب ره نام هاي گلو سينيوم، اينتريوم و آلومينيوم را كشف كرد.

مادام كوري(1934-1867)
او به همراه همسرش پير در سال 1903 موفق به كشف اورانيوم شدند و در سال 1895 موفق به كسب جايزه نوبل شد.

گاليله(1642-1546)
او دريافت كه زمين به دور خورشيد مي چرخد و به همين دليل واتيكان او را محكوم كرد و به زندان انداخت و در اواخر عمر از نيروي بينايي محروم شد.

گوتنبرگ
او به يال 1398 متولد شد. ماشين چاپ از اختراعات اوست و با ماشين چاپ خود كتاب انجيل را منتشر كرد.

ماركني
متولد 1875 در فرانسه. او از طريق دولت فرانسه مامور يك انجمن براي تكميل تلگراف گرديد و توانست براي اولين بار تلگرافي را به بولوني آن طرف انگلستان بفرستد.

هوينگس(1695-1629)
وي اولين فردي است كه لنگر ساعت و فنر ساعت هاي جيبي و دستي را اختراع كرد. او براي اولين بار كمربند اطراف زحل را كشف كرد.

نيوتن
او به سال 1642 متولد شد. نيوتن در كمبريج نمونه و مظهر استاد كم حافظه به شمار مي رفت. او موفق به كشف جاذبه زمين شد.

جيمز وات(1819-1736)
وي با تكميل ديگ بخار خدمت عظيم به فيزيك و مكانيك نمود و همچنين با اختراع كندانساتور بخار كه به وسيله آن صرفه جويي بسيار زيادي در مصرف سوخت به عمل مي آيد كمك شايان به استفاده از نيروي بخار نموده است.

هرتز(1894-1857)
او استاد عالي فيزيك فني بود و در نتيجه كوشش هاي آو امواج الكتريكي شناخته شد.

رابرت هوك(1703-1635)
قانون هوك كه بيان مي كند اندازه نسبي تغيير شكل مكانيكي متناسب با تلاش است نتيجه تلاش اوست. او بنيانگذار علم هواشناسي به شمار مي رود.

هیچ نظری موجود نیست: