Prurigo

خارش پوست
نشانه٫ علت ودرمان

هر کسی در زندگی خود حتما به خارش دچار شده است آن هم نه یک بار بلکه چند بار را تجربه کرده است. این عارضه آن قدر شایع است و آن قدر بیماران را با مشکل مواجه می کند که گاهی حتی متخصصان پوست نیز در رفع آن ناتوان می شوند. خارش به معنی احساسی است که فرد را به خاراندن به عنوان نوعی واکنش تحریک می کند. خارش ممکن است بصورت محدوده و منطقه ای٫ گسترده یا منتشر٫ موقتی یا حمله ای و پیوسته یا مداوم باشد. گاهی خارش مانند احساس سوزن شدن یا سوزش یا مورمور شدن است. جالب این است بدانید در موارد نادر خارش آن قدر شدید است که فرد را به فکر خودکشی می اندازد. البته خوب است بدانید که خاراندن پوست در لحظاتی ممکن است خوشایند فرد باشد.
مواد شیمیایی یا فیزیکی گوناگون به صورت مستقیم بر پایانه های آزاد عصبی تاثیر می گذارد یا با آزاد کردن مواد واسطه٫ این پایانه های حسی را تحریک می کند. مواد مخدر مشابه با اثر آندورفین ها و آنکفالین ها که هورمون های آرام بخش درونی اند موجب بروز یا تشدید خارش می شود. خارش در منطقه ای که به درد غیر حساس است به وجود نمی آید. همچنین خارش معمولا هنگام شب که هواس پرتی انسان کمتر و تمرکزش بر نواحی مختلف بدن بیشتراست بدتر و شدیدتر می شود. گاهی نوعی خارش به نام خارش روانی یا عصبی وجود دارد که به علت حالت های فیزیولوژیک یا طبیعی٫ روانی و یا هر دو به وجود می آید.
هیستامین ماده اصلی واسته بروز خارش است و به همین علت از داروهای اولیه درمان خارش٫ داروهای آنتی هیستامین یا ضد عملکرد هیستامین است. اما هیستامین تنها واسطه بروز خارش نیست چون در اغلب موارد خارش با بقیه علائم و نشانه های آزاد شدن هستامین مانند کهیر و گر گرفتگی همراه نیست و داروهای آنتی هیستامین برای بیشتر موارد خارش موثر نیست.
خارش٫ نشانه اصلی بیشتر بیماری های پوستی است و معاینه بسیار دقیق برای دستیابی به علت اصلی مشکلات پوستی خارش دار مانند درماتیت اتوبیک خفیف٫ گال یا جرب و اگزمای ناشی از خشکی مفرط پوست. لازم است گاهی نیز مصرف بعضی داروها و وجود برخی بیماری ها سبب خارش پوست می شود.
دیده شده است که احساس خارش در قسمت خارجی ساعد و چین آرنج بوجود می آید که قرینه در هردو دست است و علت آن احتمالا برخورد با نور آفتاب و در بسیاری از موارد استرس و شرایط عصبی است. خوب است بدانیم که خارش معمولا علت خاصی ندارد و بویژه در فصل سرما و خشکی هوا ممکن است به دلیل خشک شدن پوست بوجود آید که در این حالت با رطوبت رسانی و استحمام ساده٫ استفاده مرتب از کرم های دارویی یا بهداشتی رطوبت رسان می تواند برطرف شود. البته به شرطی که علت خاصی از جنبه بیماری های داخلی نداشته باشد. همچنین گرما و افزایش درجه حرارت بدن در تشدید خارش موثر است. با خوردن و نوشیدن غذاها و مایعات خنک می توان این عارضه را برطرف کرد یا شدت آن را کاهش داد.

هیچ نظری موجود نیست: