انواع نژادهای قارچ های خوراکی:

قارچ صدفی دينگری
که اين قارچ اولين بار جانديک وکاپور در هندوستان جمع آوری و از ان کشت خالص تهيه کرد اين قارچ به علت رشد آسان و باردهی عالی و مزه خوب به سرعت به صورت يک گونه تجاری در بسياری از کشورها بخصوص آسيای جنوب شرقی مورد بهره برداری قرار گرفت.

قارچ صدفی خرما
اين قارچ تا کنون تحت نامهای مختلف از جمله قارچ هندی، قارچ خرما ناميده شده است قطر اسپورها از 15 ميکرومتر تجاوز می کند اين گونه دارای يک پوشش مجزا و يک حلقه پايدار بر روی ساقه است سيستم هيفی آن نيز ترکيبی از فرم های دی ميتيک و تری ميتيک است در شرق ايالات متحده،اين قارچ درختان سخت چوب را مورد حمله قرار می دهد در حالی که در نواحی مرتفع روی سوزنی برگهايی چون پيسيا و نراد رشد می کند اين قارچ به طور معمول در بهار و تابستان يافت می شود.

قارچ صدفی صدف درخت
در جنگل های چوب سخت قرار دارد اين قارچ روی تعدادی زيادی از مواد سلولزی قادر به رشد است اين قارچ به نامهای از جمله قارچ صدفی، تپه صدفی، صدف درخت، قارچ حصيری و غيره ناميده شده است رنگ ارقام تحت تاثير نژاد و حرارت محيط تغيير می يابد ساقه به صورت نا متقارن و غير مرکزی يه کلاهک متصل می شود بافت کلاهک نازک و در بعضی به صورت منفرد است اين قارچ در مجموع در مناطق معتدله و در جنگلهای گرمسيری جهان انتشار دارد.

قارچ صدفی طلايی
از نظر جذابيت و شادابی ظاهری تعداد کمی از قارچ های صدفی مانند اين قارچند این گونه بسيار ترد و شکننده بوده، حمل ونقل و جابجايی آن پس از برداشت برای نواحی دور مشگا است طعم این قارچ در ابتدا تند و تلخ است اما بعد از پخت طعمی با بوی تند گردو دارد اين قارچ بومی جنگلهای چين، جنوب ژاپن، و مناطق نزدیک آن است.

قارچ شاه صدف
قارچ شاه صدف با داشتن بهترين مزه، نام مناسب شاه صدف را به خود اختصاص داده است شاه صدف با بافت سفت و محکم است اين قارچ با ترجيح چوبهای خشبی درختان جنگلی به آسانی پرورش می يابد هر چند اين قارچ بر روی کاه غلات نيز رشد می کند شاه صدف در سرتاسر جنوب اروپا، مرکز آفريقا، مرکزآسيا و جنوب شوروی سابق، استان کهکيلويه و بويراحمد ايران يافت می شود اين قارچ خاکزی است و بر روی ريشه های دفن شده درختان چوبی رشد می کند.

قارچ صدفی آبالون
از جالبترين قارچ های صدفی در جهان به شمار می رود در حقيقت گونه های درون اين گروه دو شکلی بوده و دارای چرخه زندگی جنسی و غير جنسی می باشد در مقياس تجاری در آسيا بويژه تايوان و تايلند کشت می شود اين قارچ را در منابع علمی قارچ آبالون، قارچ صدفی افرا، قارچ صدفی ميلر ناميده اند.

قارچ صدفی صورتی يا سالمون
اين گونه شامل مخلوطی از قارچ های صدفی صورتی رنگ است. واريته های صدفی صورتی رنگ معمول ترين قارچ های صدفی وحشی در تمام نواحی آب و هوايی گرمسيری دنيا می باشد. اين گونه که به دليل سرعت برای باردهی، توانايی در رشد بر روی دامنه وسيعی از مواد ليگنو سلولزی و مقاومت نسبت به درجه حرارت بالا کاملا شناخته شده است اين قارچ به نام های قارچ سالمون، قارچ توت فرنگی، قارچ فلامينگو، تاکيدروهيراتيک ( ژاپنی ) و غيره در منابع علمی ناميده مي شود.

قارچ صدفی ترخون
اين قارچ به خاطر عطر و طعم خاص آن ( بوی ترخون ) و اندازه اسپور قابل تشخيص است اندازه اسپور اساسا 12 تا 14 ميکرون بزرگتر از اسپورهای 5/7 تا 11 ميکرونی مجموع نژادهای اروپايی است رنگ قارچها در ابتدا زرد متمايل به قرمز تا خرمايی رنگ است که با گذشت زمان قهوه ايی تيره می شود.

قارچ خوراکی والاريلاي
قارچ خوراکی کاه دوست يا قارچ چينی يکی ديگر از قارچ های خوراکی است که در مناطق معتدل و گرمسيری رشد می کند قارچی بسيار خوشمزه که روی کاه و کلش بويژه ساقه های برنج براحتی رشد می کند چينيان اولين افرادی بودند که بيش از 1000 سال پيش موفق به توليد اين قارچ به روش مصنوعی شدند قارچ چينی بويژه پس از پخته شدن طعم و مزه بسيار مطبوعی دارد به همين علت در کشورهای که اين قارچ توليد می شود مردم آن را بر قارچ دکمه ای ترجيح می دهند متاسفانه اين قارچ تا کنون در کشور ما توليد نشده است.

قارچ خوراکی شی تاکه ( قارچ جنگل )
قارچ جنگلی يکی از مواد لذيذ و سنتی در کشورهای ژاپن چين و کره است حدود هزار سال است که اين قارچ تحت شرايط طبيعی در مناطق خنک و کوهستانی آسيا بر روی قطعات چوب درختی کشت و پرورش داده مي شود در حال حاظر چندين رقم از اين قارچ شناسايی شده و طی چند دهه اخير روشهای مناسبی برای تسهيل و پرورش هر چه مطلوبتر قارچ در شرايط مصنوعی پيشنهاد شده است.

قارچ گوش چوب
اين قارچ با جذابيتی غير معمول در بافت موقع خوردن طعم و مزه قابل توجهی ندارد اين قارچ در آسيای درور ارزش زيادی ندارد و عموما در سوپ استفاده می شود به محض خشک شدن گوشهای چوب، چروکيده شده و به صورت بخش کوچکی از اندازه اصلی قارچ در می آيد و بمجرد تماس با آب ، آن را جذب و اندازه شکل اوليه خود را پيدا می کند. اين قارچ به نا مهای گوش چوب، چوش درخت، گوش ماوييور، گوش يهود ، قارچ گوش ودر ژاپن به نام کيکوريج ناميده شده است.

قارچ کوپرينوس يا مرد
قارچ مرد پشمالو برای مدتهای مديد به عنوان مطلوب ترين قارچ مورد توجه دوستداران قارچ آمريکايی و اروپايی بوده است. تشخيص آن بسيار ساده است و با رشد متراکم بر روی بستر و توليد کلاهک های قابل توجه امکان اشتباه را به حداقل می رساند. بافت شکننده و شيوه منحصر به فرد خود نابودی که با عطر ملايم و بسيار مطلوب همراه است .اين قارچ به شدت مورد توجه جمع آوری کنندگان و شکارچيان قارچ قرار گرفته است. اين قارچ را ميتوان در تمامی مناطق معتدل، در اواخر تابستان و پائيز يافت. در ايران اين قارچ در دشتها و مراتع مناطق شمالی کشور حتی در جنگلها نيز بوفور ديده می شود.

قارچ خوراکی مرغ چوب يا رقص پروانه ای
اين قارچ به نامهای قارچ رقص ابری ، و قارچ رقص پروانه ای در منابع علمی ناميده می شود. رنگ ان قهوه ای مايل به خاکستری تيره تا قهوه ای سياه رنگ است شکل ظاهری انها با چشم، براحتی قابل تشخيص می باشد. پراکنش اين قارچ در مناطق معتدل شمالی و رشد آن در جنگلهای خزان دار است درشمال آمريکا و احتمالا کانادا، در تمامی ايالات شمال شرقی و اتلانتيک پيدا می شود. پيدا می شود و گاهی در شمال غربی و جنوب غربی آمريکا نيز يافت می شود.

ساير قارچ های خوراکی
قارچ های پرورشی ( زراعی )

فلامولينا ولوتيپس
اين قارچ توليد اندام های باردهی کوچکی می کند و بسيار لذيذ و خوشمزه است. اين قارچ در ژاپن در فصل زمستان در طبيعت با تخريب چوب روی تنه درختان برگ پهن رشد می کند. پرورش قارچ بر روی تنه درختان يا خاک اره صورت می گيرد. هر چند روی خاک اره قارچ ها رشد و کيفيت بهتری دارند. دوره کاشت از زمان بذر پاشی تا برداشت محصول سه ماه می باشد. مواد بستر عبارتتد از: خاک اره و سبوس برنج که حدود 58 تا 60 درصد آب به اين مخلوط بستر اضافه می کنيم.

اگروسيبه اگريتا
اين قارچ به قارچ خوراکی سپيدار ( کبوده ) معروف است و بوی مطبوع و جذب کننده ای دارد و بر روی بقايای درختان برگ ريز محصول بسيار خوبی توليد می کند اين قارچ در جنوب شرقی آمريکا به عنوان عامل مفيد موثر و قابل استفاده در بازيافت و افزايش چرخه تبديل بقايای ( بخصوص چوب ) معرفی شده است. سطح کلاهک صاف و رنگ آن در ابتدا، از زرد مايل به خاکستری تا خاکستری تيره تغيير کرده و در نهايت قهوه ای شکلاتی می شود.چوب، چيپس و خاک اره می تواند در طبيعت برای کشت قارچ مورد استفاده قرار گيرد.مصرف قارچ به صورت تاره می باشد زيرا قارچ شباهت زيادی به قارچ دکمه ای طلايی داشته و بازاريابی آن اسان است. برای عرضه در بازار، بهتر است برداشت قارچ قبل از پاره شدن پرده کلاهک صورت گيرد.

اگاريکوس بيتورگيس
رشد اين قارچ در مناطق معتدل، در فصل پائيز ودر طبيعت است. اندام باردهی اين قارچ نسبتا سفت با کلاهک صاف و سفيد و در اندام های مختلف می باشد قطر کلاهک 5 تا 9 سانتيمتر است. محل اتصال کلاهک با ساقه به صورت حلقه ای به نام انالوس است اين قارچ همان قارچی است که مورد استفاده ما قرار می گيرد و در بازار به اسم قارچ دکمه ای شناخته شده است. اين قارچ برای فروش تازه در سوپر مارکتها و فروشگا ههای مواد غذايی و همچنين برای حمل به مناطق دور با توجه به مقاومت نسبی آن به ضربه مناسب است پس از ظهور اندام باردهی – که به شکل ته سنجاق می باشد- رشد قارچ بسيار سريع و کلاهک قارچ بسرعت بزرگ می شود قارچها در حالت دکمه ای بايد چيده شوند زيرا پس از باز شدن کلاهک کيفيت قارچ بشدت پائين می آيد.

تقسيم بندي قارچها از لحاظ نوع زندگي
الف – انگل: قارچهايي كه روي موجودات زنده ديگر زندگي مي كنند و غذاي خود را بدست مي‌آورند.
ب – همزيستي: برخي از قارچها بصورت همزيست با ريشه گياهان هستند كه به اين قارچها ميكوريزا مي‌گويند.
ج – ساپروفيت (گندروي): قارچهايي كه روي محيطهاي مرده رشد مي‌كنند. قارچها موجوداتي هستند كه از ادوار قديم با انسان بوده اند. سوابق فسيلي آنها به دوران پر كامبرين و دونين بر مي‌گردد. تاريخ مصرف قارچ هاي خوراكي بعنوان غذا و دارو به زماني بسيار دور برمي‌گردد و حتي انسان هاي نخستين از خواص ويژه قارچ ها اطلاع داشتند. آزتك ها از قارچها بعنوان مواد توهم زا در فالگيري استفاده مي‌كردند و قارچ را گوشت خدا God's flesh مي‌ناميدند. نوشابه مستي‌آور سوما نيز چيزي جز عصاره آمانيتا موسکاریای سمي نبوده كه از گروه قارچ هاي كلاهكدار است. در كتب پزشكي هند باستان، سامهيتا قارچ ها را به سه دسته خوراكي، سمي و دارويي تقسيم كرده اند. يك نوع قارچ كوچك بنام پسيلوسيپ مورد استفاده سرخپوستان آمريكا بوده كه براي ازدياد بينايي استفاده مي‌شده. وايكينگها در شمال اروپا قارچ نيمه سمي و گيج كننده مي‌خوردند و حالتي شبيه نيمه مستي به آنها دست مي‌داد.پرورش قارچهاي خوراكي حدوداً به 20 قرن پيش در ژاپن و چين بر مي‌گردد. كاشت قارچ در گلخانه اولين بار در سوئد در سال 1754 ميلادي ابداع شد.

هیچ نظری موجود نیست: