asansor

آسانسور آسانسور¸ وسیله حمل و نقل عمودی است که با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابجایی انجام می دهد. برای آشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن های گذشته ازبالابر استفاده کرده است اما پایه گزار علمی و طراح آسانسور امروزی دانشمند و ریاضیدان بزرگ اتوود است که با ساختن ماشین اتوود که عبارت بود از دو وزنه که با یک نخ به یکدیگرمربوط می شدند و روی قرقره ها بالا و پائین می رفتند¸ توانست طرح ابتدائی آسانسور را ارائه دهد. با این همه آسانسور به شکل امروزی و دارای ترمزایمنی توسط اوتیس در آمریکا ساخته و آزمایش شد.
بخاطر داشته باشید آسانسور راننده یا خلبان ندارد و بصورت شبانه روز آماده کار می باشد. لذا فشار مجدد بر روی دکمه های احضار کابین کاری بیهوده است. آسانسور قادر به شناسایی مسافرین از نظر سن¸ قد¸ مونث یا مذکر و بیمار یا سالم بودن و میزان وزن دقیق مسافرین نمی باشد. پس درباره ای از موارد به وسیله بسیار خطرناکی تبدیل می شود. دکمه های فرمان در محلی نصب شده است که کودکان کمتر از هفت سال قادر به احضار و صدور فرمان نباشند ولی همواره باید به یاد داشت که هرگز کودکان به تنهایی نباید از این وسیله استفاده نمایند.
در هنگام استفاده از آسانسور حتما باید به ظرفیت نهائی آن توجه شود. عدد مربوط به ظرفیت بر روی پلاک مشخصات در کابین نصب می باشد. معمولا کابین آسانسور به صورتی طراحی و ساخته می شود که قابل قیاس با انواع خورو ها و وسایل دیگر نیست. اصولا آسانسور باید مجهز به سیستم آلارم ظرفیت مجازو غیر مجازباشد ولی رعایت ظرفیت آسانسور توسط مصرف کنندگان در اولویت قرار دارد. هرگز در هنگام وارد شدن به آسانسوردر حال گفتگو بصورت عقب یا از پهلو اقدام ننمائید¸ همواره در هنگام ورود به کابین آسانسوراز وجود کابین در مقابل خود مطمئن شوید و رو به کابین وارد شوید.
روش ساده اطمینان از وجود روشنائی در کابین¸ دیدن تصویرخود در آئینه کابین و مشاهده افراد درون کابین است. در اوقاتی که ساختمان خلوت است حتی الامکان به تنهائی از آسانسور استفاده نکنید. اگر زمانی در آسانسور محبوس شدید¸ هرگزنترسید. اول بر خود مسلط شده و کنترل خود را بدست آورید¸ سپس دست به اقدامات زیر بزنید:
زنگ خطر آسانسور را به صدا در آورید تا برای کمک و خارج کردن شما از بیرون اقدام نمایند¸ اگر در کابین تلفن نصب شده است از آن برای درخواست کمک استفاده نمائید در غیر این صورت با صدای بلند ولی خونسرد مکررا کمک بخواهید.
متاسفانه در کشور ما تنها در موقع خرابی آسانسور نسبت به وجود سرویس کار احساس نیاز می کنیم و مادامی که آسانسور بدون مشکل درحال کار می باشد¸ بازرسی منظم آن به فراموشی سپرده می شود.

هیچ نظری موجود نیست: