نعناع

اعجاز طبيعت در نعناع

گياه نعناع بسيار متنوع و مفيد است. پونه و سوسنبر از خانواده نعناع مي باشند. شاخه ها برگ اين گياه بسيار مفيد است و از آن براي تهيه عرق و اسانس استفاده مي شود. در اغلب نقاط ايران برگ هاي آنرا خشك كرده و براي خوشبو كردن سوپ ها و آش ها بكار مي برند. نعناع به علت عطر خوش و خواص زيادي كه دارد، داراي اهميت بوده، ضدعفوني كننده، ضد سم و ضد حشرات است. در خوزستان با بسته هاي خرما چند شاخه نعناع همراه مي كنند تا از كرم گذاشتن آنها جلوگيري كنند.
* عطر نعناع براي براي پيشگيري از خواب آلودگي و احساس آرامش مفيد است. عطرنعناع و دارچين باعث مي شود رانندگان بتوانند آرامش بيشتري داشته باشند و خوابشان نبرد.
* نعناع اضطراب و نگراني را كاهش مي دهد و مخلوط نعناع و دارچين ميزان آگاهي را افزايش مي دهد. استنشاق بوي اين گياهان بطو مدام در زمان رانندگي هاي طولاني مدت باعث مي شود آمار حوادث رانندگي و قربانيان اين وقايع كاهش يابد.
* استفاده از اسانس نعناع در صنايع غذايي، آرايشي، شيريني پذي، نوشابه سازي و مصرف ادويه اي.
* استفاده از طعم نعناع براي از بين بردن مزه بد داروها.
* استفاده در محلول هاي شستشوي دهان و گلو و خميردندان ها بخاطر خاصيت ضد باكتريايي مانتول موجود در اسانس.
* جوشانده اين گياه ضد كلسترول است و خون غليظ را طبيعي مي كند. روي اين اصل به اشخاصي كه بيماري هايي دارند كه خونشان را غليظ مي كند و چربي خونشان زياد است توصيه مي شود به جاي چاي، دم كرده نعناع را استفاده كنند.
* عرق اسانس نعناع باد شكن، ضد تشنج، مسكن اعصاب و ضد اسهال و دل درد مي باشد.
* جويدن نعناع سكسكه را برطرف مي كند و ضد خارش است. ترشحات معده را كم مي كند و مسكن درد و زخم معده و سوزش آن است. دم كرده نعناع براي تقويت معده و روده توصيه مي شود.
* جوشانده برگ و گل آن جهت لطافت و شادابي پوست استفاده مي شود.
* ماليدن چند برگ نعناع در محل گزيدگي حشرات مي تواند اثرات آنرا تا حد زيادي خنثي نمايد.
* جويدن برگ نعناع باعث كاهش درد دندان شده و همچنين باعث ضد عفوني شدن مجراي بيني و گلو مي گردد.
* بخور جوشانده نعناع جهت رفع گرفتگي بيني بسيار موثر است.
* كمپرس گرم آن باعث رفع سردرد و همچنين دردهاي رماتيسمي مي گردد.
* نعناع براي افرادي كه دايم در حال مرور درس براي امتحان هستند موثر است.
* هنگام خستگي يا زماني كه حس مي كنيد مغزتان كشش مطالب جديد را ندارد، استفاده از نعناع سود بخش است.
* وقتي برگ نعناع را با مقداري آرد جو مخلوط نماييم و به سر بماليم سريعا سر درد را كم مي كند. وقتي چند قطره آب نعناع با عسل را در گوش بچكانيم درد آنرا ساكت مي كند. در هنگام دندان درد مقداري برگ تازه نعناع را بجويد، درد را تسكين مي دهد. براي درد قلب و تقويت معده مقداري برگ تازه نعناع با پر سياوشان بجوشانيد و ميل كنيد. خوردن آن با سركه و ساير ترشي ها مانع اثر گذاشتن آنها روي اعصاب مي شود. براي تقويت اعصاب، خوردن نان و پنير و نعناع سودمند است.

هیچ نظری موجود نیست: