فيتونيا

نيازها:مكاني پر نور و دور از تابش مستقيم آفتاب تابستان، هواي گرم و مرطوب، حداقل دماي مورد نياز آن در زمستان 16 درجه سانتيگراد است. آبياري متوسط (خاك هميشه مرطوب باشد)، خاك سبك گلداني، در بهار و تابستان ماهي يك بار كود مايع به غلظت 2 گرم در ليتر. جوانه هاي انتهاي ساقه ها را با دست بچينيد تا گياه براي مدتي بصورت انبوه رشد كند.
ازدياد: تقسيم بوته از اوايل بهار به بعد و نگهداري گلدان در درجه حرارت 21 درجه سانتيگراد، گرفتن قلمه در اواسط بهار و ريشه دار كردن آن در دماي 24 درجه سانتيگراد.
----------------------------------------------------------------------

سدوم

گياه دائمي و هميشه سبز با ساقه هاي گوشتي و منشعب كه سطح زمين را مي پوشانند، برگ هاي بدون دمبرگ، قاشقي شكل و نقره اي يا سبز به طول 2 سانتيمتر بوده و گل هاي ستاره اي شكل آن به رنگ زرد روشن روي ساقه هاي كوتاه و مجتمع در گل آذين مسطح به قطر 2/5 سانتيمتر در تابستان ظاهر مي شوند. حداكثر بلندي 10 و گستردگي آن به 60 سانتيمتر مي رسد.
نيازها: مكان آفتاب - سايه، خاك نسبتا حاصلخيز، خنثي تاكمي قليايي و داراي زهكش خوب، پس از پايان گل دهي جهت حفظ فرم گياه ساقه هاي آن را كوتاه مي كنند. حداقل دماي قابل تحمل آن منفي 15 درجه سانتيگراد است.
ازدياد: از طريق كاشت بذر در فصل پاييز درون گلدان و يا تهيه قلمه چوب نرم از ساقه هاي بدون گل در فصل تابستان امكان پذير است.
----------------------------------------------------------------------


گل كاغذي

نيازها:مكان آفتابي و گرم، حداقل دماي مورد نياز در زمستان و جهت گل دهي مناسب در تابستان 8-10 درجه سانتيگراد، در فاصله بين دو آبياري اجازه دهيد سطح خاك كمي خشك شود، آبياري و كود دهي زيادي مخصوصا در فصل بهار كه شاخه ها تازه روييده و حدود 30 سانتيمتر رشد كرده اند باعث به تعويق افتادن گل دهي خواهد شد. گل ها روي شاخه هاي يكساله ظاهر مي شوند بنابراين هرس شاخه ها بايد بعد از پايان گل دهي صورت گيرد. در تابستان هر هفته يك بار كود محلول با غلظت 2 گرم در ليتر، گلدان گياه جوان بهتر است هر سال اول بهار تعويض شود.
ازدياد: به وسيله قلمه هاي چوبي به طول 15 سانتيمتر در بهار در درجه حرارت 21 - 24 در جه سانتيگراد.
----------------------------------------------------------------------

آنتوريوم

اين گونه هميشه سبز داراي برگ هاي زيبا به رنگ سبز تيره با رگه هاي قرمز بوده و به عنوان گل بريده مورد استفاده قرار مي گيرند. حداكثر بلندي 75 و گستردگي آن به 60 سانتيمتر مي رسد.
نيازها: مكان نيم سايه و گرم، دور از تابش مستقيم آفتاب، خاك را هميشه مرطوب نگه داشته و براي آبياري از آب بدون املاح استفاده كنيد. از آنجا كه به رطوبت بالاي 60 درصد نياز دارد، نگهداري آن در يك اتاق گرم خصوصا در فصل تابستان مشكل بوده و بهتر است در گلخانه نگهداري شود. در فصل تابستان هر دو هفته يك بار كود محلول استفاده كنيد. حداقل دماي قابل تحمل آن در زمستان 8 درجه سانتيگراد است.
ازدياد: از طريق كاشت بذر، تقسيم گياه و يا از راه قلمه امكان پذير است.
----------------------------------------------------------------------

گازمانيا

زمان گل دهي اين گياه آپارتماني فصل پاييز مي باشد.
نيازها: در بهار و تابستان محيط سايه - روشن گرم و مرطوب و آبياري با آب مقطر ولرم، خاك را هميشه نسبتا مرطوب نگه داريد. در زمستان دما نبايد از 16 - 18 درجه سانتيگراد پايين تر رود. در دماي معمولي اتاق مكررا از اسپري آب استفاده كنيد. خاك مناسب مخلوطي از تورب، خاك باغچه و خاك برگ نيمه پوسيده از بهار تا تابستان هر سه هفته يك بار كود محلول به ميزان يك گرم در ليتر، به قسمت مياني گياه كود ندهيد.
ازدياد: پس از اينكه گياه مادري كاملا پژمرده شد اوايل بهار پاجوش را جدا نموده و در گلداني ديگر بكاريد.
----------------------------------------------------------------------

گل هميشه بهار

گياه يكساله سريع الرشد كه داراي ارقامي با بلندي و گستردگي 30 و ارقامي با بلندي 60 سانتيمتر مي باشد.
برگ هاي سرنيزه اي و بسيار آروماتيك و سبز كمرنگ هستند. گل ها شبيه گل مينا، كم گلبرگ يا پر گلبرگ و نارنجي رنگ بوده و از بهار تا پاييز ظاهر مي شوند.
نيازها: در مكان آفتابي و هر نوع خاك كه داراي زهكش خوب باشدرشد مي كند. جهت ازدياد طول دوره گل دهي مي بايست گل هاي خشك مرتبا چيده شوند. حداقل دماي قابل تحمل آن 15 درجه زير صفر مي باشد.
ازدياد: از طريق كاشت بذر در بهار و يا پاييز امكان پذير است. بذر اين گياه را مي توان اواخر شهريور ماه كاشته و نشاء ها را در اواسط پاييز به باغچه منتقل نمود.
----------------------------------------------------------------------

آگلونما

نيازها: نور متوسط (كنار پنجره هاي شمالي و شرقي)، رطوبت بالا، خاك آن بايد هميشه مرطوب باشد اما غرقابي نشود، هر دو ماه يك بار از كود مايع استفاده كنيد، درون آب يا درون خاك معمول گلداني به خوبي رشد مي كند. حداقل دماي قابل تحمل آن 15-18 درجه سانتيگراد مي باشد.
ازدياد: از طريق جدا كردن پاجوش و كاشت آن در گلدان حاوي خاك مناسب در دماي 21 درجه سانتيگراد.
----------------------------------------------------------------------

گل كيفي

گياهي است دو ساله كه به عنوان گياه گلدار گلداني در بهار و تابستان مورد استفاده قرار مي گيرد. برگ ها تخم مرغي و پهن، كركدار و به طول 8 - 12 سانتيمتر بوده كه بصورت متقابل روي ساقه قرار گرفته اند. گل ها به تعداد زيادي در رنگ هاي زرد، نارنجي، قرمز و مخلوط اين رنگ ها در فصل تابستان ظاهر مي شوند. حداكثر بلندي و گستردگي آن به 20 سانتيمتر مي رسد.
نيازها: درون گلخانه در كمپوست گلداني با پايه لومي و روشنايي و تهويه خوب نگهداري شده و در بهار و تابستان هر 3 الي 4 هفته يكبار خاك گلدان را باكود مايع تقويت مي كنند، در طول زمستان آبيار را كم مي كنند. در فضاي باز بهتر است در ماكن آفتابي يا سايه - آفتاب، خاك سبك، نسبتا حاصلخيز و اسيدي كاشته شود. براي گلدهي بهتر نياز به شرايط خنك و مرطوب دارد. حداقل دماي قابل تحمل آن 5 درجه زير صفر مي باشد.
ازدياد: از طريق كاشت سطحي بذر درون گلدان و نگهداري در دماي 18 درجه سانتيگراد در اواخر تابستان يا بهار امكان پذير است.

هیچ نظری موجود نیست: