رقیبی جدید برای درخشان ترین ستاره راه شیری

اخیرا یک حباب ستاره ای درخشان به نام "ستاره سحابی پیونی" از سوی تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا وسایر تلسکوپ های زمینی کشف شده است که نوری معادل 3.2 میلیون برابر نور خورشید از خود ساطع می کند. به نظر می رسد این ستاره دومین ستاره درخشان شناخته شده در کهکشان ما باشد.
در حال حاظر عنوان درخشان ترین ستاره¸ متعلق به ستاره "اتا کارینا" است که توان تابشی آن 4.7 میلیون برابر خورشید است. دانشمندان قبلا نیز اطلاعاتی درباره ستاره سحابی پیونی داشتند¸ اما به خاطر مخفی بودن آن در توده ای ازغبار در هسته کهکشان¸ درخشندگی فوق العاده زیاد این ستاره تاکنون آشکار نشده بود. چشمان مادون قرمز اسپیتزر با قابلیت نفوذ در غبار می توانند مستقیما به قلب کهکشان را شیری و به درون نواحی که با نور مرئی قابل مشاهده نیستند¸ نگاه کنند. علاوه بر اسپیتزر داده های مادون قرمز تلسکوپ رصدخانه اروپای جنوبی واقع در شیلی نیز نقش عمده ای در محاسبه میزان درخشندگی این ستاره داشته است. ستاره شناسان تخمین می زنند که این ستاره حیات خود را با جرم بسیار زیادی در حدود 150 تا 200 برابر جرم خورشید آغاز کرده باشد. با این حال ستاره تازه کشف شده نه فقط بسیار سنگین است که ابعاد گسترده ای نیزدارد. این ستاره غول پیکر آبی قطری بیش از 100برابر قطر خورشید دارد. یعنی چنانچه آن را جایگزین خورشید در منظومه شمسی کنیم¸ تا نزدیکی مدار عطارد را اشغال خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: