امواج مایکروفر

اگر در آشپزخانه برای پختن یا گرم کردن غذا از مایکروفر استفاده می کنید خوب است درباره آن اطلاعاتی داشته باشید.
طراحی مایکروفر به گونه ای است که به استفاده کنندگان این اطمینان را می دهد که وقتی فر روشن و در آن بسته است امواج مایکروفر تنها درون محفظه فر وجود دارند و بر اساس شیوه طراحی نشتی امواج از اطراف و از خلال شیشه فر به کمتر از حد استاندارد های بین المللی رسیده است.
اما باید توجه داشت که این امواج می توانند از اطراف مایکروفر های صدمه دیده ¸ کثیف و یا تمیز نشده نشت کند. به این ترتیب توصیه می شود تا در کیپ شدن و تمیزی جداره در دقت شود و نباید هیچ اثر قابل مشاهده ای از صدمه دیدگی در درزبندی درب و یا بدنه فر وجودداشته باشد. اگر هر گونه نقصی مشاهده شد و یا قسمتی از فر آسیب دیده بود¸ نباید از آن استفاده کرد تا از سوی یک سرویس کار ماهر تعمیر شود.
امواج مایکروفر میتوانند جذب بدن شوند و در بافت های در معرض آن حرارت ایجاد کنند. بافت هایی ازبدن که خون کمتری دارند و به این ترتیب امکان کنترل درجه حرارت در آنها کمتر است مانند چشم¸ یا بافت هایی که به حرارت حساسند مانند بیضه ها که دارای بیشترین خطر آسیب حرارتی هستند. اما باید در نظر داشت که این آسیب ها ناشی از در معرض قرار گرفتن طولانی مدت است. به علاوه این عوارض سوء با فاصله کاهش می یابد. یعنی فرد با فاصله 5 سانتیمتر از مایکروفر حدود 100 برابر یک فرد با فاصله 50 سانتیمتر از آن در معرض اشعه است.
در یک مایکروفر سرعت گرم شدن وابسته به قدرت فر¸ محتوی آب و میزان ماده غذایی است که گرم می شود. این سوال همواره مطرح است که با وجود زمان و دمای کمتر در فرایند پخت با مایکروفر¸ آیا مایکروفر می تواند در کشتن میکرو ارگانیسم های بیماری زا همچون روشپخت با اجاق گازمعمولی موثرباشد؟ در پاسخ باید گفت:"بله¸ اگر دماو زمان مناسب برای پخت رعایت شود."
به خاطر داشته باشید که:
انرژیمایکروفر به خوبی در تکه های ضخیم غذا نفوذ نمی کند و ممکن است فرایند پختن تدریجی صورت گیرد که مب تواند سلامتی را به خطراندازد زیرا بخشهایی از ماده غذایی به حد کافی برای از بین بردن میکرو ارگانیسم های بیماری زای احتمالی حرارت نمی بینند. پس سعی کنید از تکه های نازک ترغذا در مایکروفراستفاده کنید.
درمایکروفرها عمل پختن یک فرایند تدریجی است به این ترتیب که ماده غذایی را پساز فرایند پخت در فر نگه دارید تا حرارت در ماده پخش شود.
تنها مایکروفر های خاصی برای استریل کردن اجسامی چون شیشه شیر کودکان طراحی شده اند. این فرها شامل آن دسته از مایکروفر هایی هستند که دارای سیستم ایجاد بخار هستند.
برای حرارت دادن یکپارچه ماده غذایی بطور معمول از صفحه گردان درون فر استفاده می شود. همچنین دقت کنید مایکروفر ها با پختن ماده غذایی ازداخل و بدون نیاز به روغن محتوی چربی ماده غذایی پخته را کاهش می دهند. در فر هایی که به سیستم ایجاد بخار با دمای بالا مجهز هستند چربی موجود در ماده غذایی ذوب شده و ازماده خارج می شود. خوب است بدانید که درمایکروفر های مجهز به سیستم مولد بخار¸ به دلیل وجود بخار¸ طعم و رطوبت غذا بیشتر حفظ می شود. همچنین دسته ای از ترکیبات سرطان زا که در محصولات سرخ شده ایجاد می شود¸ اگر تحت فرآوری با مایکروفر ها قرار قرار گیرند¸ به حداقل ممکن کاهش می یابند. فراموش نکنید¸ غذای پخته شده در مایکروفر¸ رادیواکتیو نشده است و انرژی باقیمانده ای از مایکروفر ها در ماده غذایی یا اطاقک فر¸ بعد از خاموش کردن فر¸ وجود ندارد. ولی اکیدا توصیه می کنیم که اگر در فر کاملا بسته نمی شود و یا فر به خوبی کار نمی کند¸ با آن کار نکنید.

هیچ نظری موجود نیست: